Home

Visie

Logopediepraktijk Dukenburg en Logopediepraktijk Dukenburg-Hatert staan op de eerste plaats voor het geven van deskundige en professionele zorg bij uiteenlopende hulpvragen. Daarnaast houden we voeling met het werkveld door te zijn aangesloten bij een kwaliteitskring en het samenwerkingsverband ‘LogoNet024‘ voor logopedisten.

Deskundigheid en professionaliteit worden onder meer bereikt door handelen vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten, afstemmen van de zorg op de hulpvraag, samenwerken met andere disciplines en zorgvuldig omgaan met cliëntrelaties. Vanzelfsprekend staat de cliënt altijd centraal en gaan we uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Wij staan als team vol enthousiasme klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.