Welkom

Op deze website vindt u informatie over logopedie in het algemeen en de logopedisten van de verschillende praktijken in het bijzonder. Wij zijn er voor hulpvragen op het gebied van communicatie in de ruimste zin van het woord.

Lees meer

Locatie
Dukenburg

 

Aanmelden

Locatie
Dukenburg-Zwanenveld

 

Aanmelden

Locatie
Dukenburg-Grootstal

 

Aanmelden

Locatie
Medisch Centrum Wieenhof

 

Aanmelden

Visie

Als team staan we op de eerste plaats voor het geven van deskundige en professionele zorg bij uiteenlopende hulpvragen. Daarnaast houden we voeling met het werkveld door aangesloten te zijn bij de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foneatrie (NVLF), ingeschreven te zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici en deel te nemen aan mono- en multidisciplinair overleg.

Deskundigheid en professionaliteit worden onder meer bereikt door handelen vanuit de laatste ontwikkelingen en inzichten, afstemmen van de zorg op de hulpvraag, samenwerken met andere disciplines en zorgvuldig omgaan met cliëntrelaties. Vanzelfsprekend staat de cliënt altijd centraal en gaan we uit van een samenwerking op gelijkwaardige basis. Wij staan als team vol enthousiasme klaar om met een warme en persoonlijke benadering logopedie te bieden.