Algemeen

Bij het begrip logopedie denkt men vaak alleen aan uitspraak. Het vakgebied is echter breder dan alleen dat. Naast spraakstoornissen, biedt logopedie ook zorg bij stoornissen op het gebied van taal, stem, adem, gehoor en slikken. Deze logopedische stoornissen kunnen op iedere leeftijd voorkomen. Dit betekent dat wij zorg verlenen aan eenieder, jong of oud, met een logopedische indicatie.

Wij staan voor een allround logopediepraktijk, waar we ons bezig houden met alle verschillende deelgebieden van logopedie. Hiernaast wordt er per deelgebied beschreven wat logopedie inhoudt.

Taal

De taalvaardigheid van kinderen groeit enorm tijdens de normale ontwikkeling. Het begint met non-verbale communicatie.

lees meer

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden. Woorden zijn weer opgebouwd uit lettergrepen die op hun beurt weer opgebouwd zijn uit klanken.

lees meer

Gehoor

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies wisselen elkaar af wanneer je een gesprek voert met iemand.

lees meer

Stem

Met de stem maakt iedereen geluid, dat vervolgens wordt omgezet in klanken met de tong, gehemelte, kaak en lippen.

lees meer

Adem

Gemiddeld ademen we zo’n 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit.

lees meer

Slikken

Eten en drinken doet vrijwel iedereen onbewust. Het is bij veel mensen dan ook niet bekend dat er bij dit alledaagse proces heel wat komt kijken.

lees meer