Team

Esther Wittenburg

Maxine du Cloux

Hanna de Groot

Maeike Buma

Caroline van Slooten - Wietsma

Sheima

Sheima Osman

Esther Wittenburg

Mijn loopbaan als logopedist in logopediepraktijk Dukenburg is begonnen in augustus 2006. Eerst als maatschaphouder en sinds augustus 2014 als volledig praktijkhouder. In de periode dat ik Spraak- en Taalpathologie studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is mijn bijzondere interesse uitgegaan naar spraak/taalproblemen bij kinderen en meer specifiek leesproblemen. Tijdens en na mijn studie ben ik werkzaam geweest in diverse werkvelden, ondermeer het speciaal onderwijs, vrije vestiging en het ziekenhuiswezen. Daarnaast ben ik ook betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek. Na de komst van mijn drie kinderen ben ik mij meer toe gaan leggen op het werken in de vrije vestiging en counseling. Een belangrijk principe van counseling is dat mensen inzichten en strategieën verkrijgen om op eigen wijze tot een bevredigende oplossing van een probleem te komen. Dit uitgangspunt is voor mij een goede aanvulling op het logopedisch therapeutisch werken. Ik ben erg enthousiast over de veelzijdigheid van het logopedisch handelen in de praktijken. De zelfstandigheid die dit werk vereist, het multidisciplinair samenwerken en het dienstbaar zijn voor jong en oud geeft mij veel voldoening.

Maxine du Cloux

In juli 2013 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik heb stage gelopen in verschillende settings namelijk de vrije vestiging, een verpleeghuis en een revalidatiecentrum omdat ik mij breed wilde oriënteren. Daarnaast ben ik in september 2014 afgestudeerd als Taal- en Spraakpatholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik heb onderzoek gedaan naar meertaligheid van kinderen en het gebruik van de verleden tijd. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van neurologische aandoeningen maar daarnaast vind ik de diversiteit van het vak erg leuk. Het behandelen van verschillende doelgroepen en verschillende stoornissen maakt mijn vak erg interessant en vind ik een leuke uitdaging.

Hanna de Groot

Mijn naam is Hanna de Groot. In juli 2014 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Naast deze studie heb ik het schakeltraject taal- en spraakpathologie gevolgd. Buiten het werk in Logopediepraktijk Dukenburg ben ik inmiddels bezig met het afronden van de Master Taal- en spraakpathologie. Mijn scriptie gaat over de grammatica van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Mijn interesse ligt vooral bij het onderzoeken en behandelen van taal. Tijdens mijn studie heb ik in twee logopediepraktijken stage gelopen. Hier heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen. Mooi aan het beroep van logopedist vind ik het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Ik help hen graag een stukje verder op het gebied van taal en communicatie. Ook ik ben in het werk voortdurend bezig om mezelf te ontwikkelen en probeer in een gezellige sfeer het beste uit het kind te halen.

Maeike Buma

Mijn naam is Maeike Buma. In 2007 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Inmiddels ben ik ruim 12 jaar werkzaam in de logopedische praktijk. De diversiteit aan stoornissen en behandelingen spreekt mij hierin aan. Er blijft altijd iets te leren en er zijn altijd nieuwe uitdagingen. Als verdieping heb ik de deeltijd opleiding pedagogiek in 2011 afgerond. Tevens heb ik mij als logopedist gespecialiseerd in stotteren. Ik ben moeder van 2 jonge kinderen en hierdoor zeer bewust van de sleutelrol die ouders spelen in het behandelproces. Ik streef naar een effectieve en leuke behandeling waarin ik kinderen en ouders in hun kracht zet.

Caroline van Slooten - Wietsma

Mijn naam is Caroline van Slooten – Wietsma. In 2016 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de hogeschool Windesheim. Als logopedist heb ik ervaring opgedaan in een schoolsetting, verschillende logopediepraktijken en speciale behandelgroepen voor kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden. In augustus 2019 ben ik afgestudeerd als algemeen taalwetenschapper aan de Universiteit Utrecht. De master richtte zich op verwerving van een taal en meertaligheid bij in het bijzonder kinderen. Ik heb daardoor veel kennis op het gebied van spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en daarbij speciaal het stuk meertaligheid. Mijn interesse gaat het meest uit naar taalontwikkelingsstoornissen, maar de diversiteit van het vak daagt mij uit om te blijven leren. Als logopedist vind ik het heel belangrijk om te streven naar een behandeling die aansluit bij de cliënt en samen te kijken naar passende doelen en te bereiken resultaten.

Sheima Osman

Mijn naam is Sheima Osman. In augustus 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben een meertalige logopedist, omdat ik naast de Nederlandse taal de Engelse en Arabische (moedertaal) beheers.

Ik heb voor de opleiding logopedie gekozen, omdat ik ervan overtuigd ben dat communicatieve vaardigheden van groot belang zijn om informatie, kennis en gevoelens over te dragen. Communicatie- en taalstoornissen hebben een negatieve invloed op het sociale- en emotionele leven en op het leervermogen. Bovendien is logopedie een breed vak dat zich niet alleen richt op de hulpverlening bij communicatie- en taalstoornissen, maar ook bij slikproblemen en neurologische aandoeningen bij kinderen en volwassenen. Door deze verschillende invalshoeken ben ik geïnteresseerd in het vakgebied van de logopedie.

Mijn scriptie ging over het ontwikkelen van een slikonderzoek voor kinderen tussen de leeftijden van vier en achttien jaar. Daarnaast heb ik in verschillende verpleeghuizen en een revalidatiecentrum praktijkervaring opgedaan tijdens mijn stages. Het interesseert me om de neurologische aandoeningen te behandelen, ook vind ik het leuk om kinderen met spraak- en taal ontwikkelingsstoornissen te behandelen.

Ik ben een moeder van drie jonge meertalige kinderen. Hierdoor heb ik veel ervaring met de ontwikkeling van het taalproces bij meertalige kinderen. Bovendien heb ik begrip van hun culturele achtergrond. Hierdoor ben ik instaat om mij goed in te leven in de uitdagingen van ouders bij het opvoeden en ondersteunen van hun meertalige kind.

Ik ga met veel plezier naar mijn werk, omdat ik graag een toegevoegde waarde wil zijn voor u en uw kind op het gebied van de logopedie. Door middel van het uitvoeren van onderzoek en het bieden van een passende behandeling, advies en coaching.

Extra informatie

We vinden het belangrijk dat er kwalitatieve zorg wordt geboden in de praktijken. Om die reden zijn we geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) – waar u zich kunt informeren over de actuele kennis en ervaring van ons als logopedisten – en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast nemen we maandelijks deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten in Nijmegen.

Lees meer