Team

Esther Wittenburg

Maxine du Cloux

Esther Wittenburg

Mijn loopbaan als logopedist in logopediepraktijk Dukenburg is begonnen in augustus 2006. Eerst als maatschaphouder en sinds augustus 2014 als volledig praktijkhouder. In de periode dat ik Spraak- en Taalpathologie studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen is mijn bijzondere interesse uitgegaan naar spraak/taalproblemen bij kinderen en meer specifiek leesproblemen. Tijdens en na mijn studie ben ik werkzaam geweest in diverse werkvelden, ondermeer het speciaal onderwijs, vrije vestiging en het ziekenhuiswezen. Daarnaast ben ik ook betrokken geweest bij wetenschappelijk onderzoek. Na de komst van mijn drie kinderen ben ik mij meer toe gaan leggen op het werken in de vrije vestiging en counseling. Een belangrijk principe van counseling is dat mensen inzichten en strategieën verkrijgen om op eigen wijze tot een bevredigende oplossing van een probleem te komen. Dit uitgangspunt is voor mij een goede aanvulling op het logopedisch therapeutisch werken. Ik ben erg enthousiast over de veelzijdigheid van het logopedisch handelen in de praktijken. De zelfstandigheid die dit werk vereist, het multidisciplinair samenwerken en het dienstbaar zijn voor jong en oud geeft mij veel voldoening.

Maxine du Cloux

In juli 2013 ben ik afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik heb stage gelopen in verschillende settings namelijk de vrije vestiging, een verpleeghuis en een revalidatiecentrum omdat ik mij breed wilde oriënteren. Daarnaast ben ik in september 2014 afgestudeerd als Taal- en Spraakpatholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik heb onderzoek gedaan naar meertaligheid van kinderen en het gebruik van de verleden tijd. Mijn interesse gaat uit naar het behandelen van neurologische aandoeningen maar daarnaast vind ik de diversiteit van het vak erg leuk. Het behandelen van verschillende doelgroepen en verschillende stoornissen maakt mijn vak erg interessant en vind ik een leuke uitdaging.

Extra informatie

We vinden het belangrijk dat er kwalitatieve zorg wordt geboden in de praktijken. Om die reden zijn we geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) – waar u zich kunt informeren over de actuele kennis en ervaring van ons als logopedisten – en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast nemen we maandelijks deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten in Nijmegen.

Lees meer