Adem

Gemiddeld ademen we zo’n 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit. Om te ademen gebruiken we de borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren. De adem is bij het spreken van essentieel belang. Maar niet alleen bij het spreken is de adem belangrijk. Wanneer adem niet functioneel verloopt, kunnen allerlei klachten ontstaan.

Onvoldoende adem-stemkoppeling

Adem en stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Om tot een goede stemgeving te komen is een juiste wijze van ademen noodzakelijk. Een gespannen en of afwijkende manier van ademen resulteert vaak in stemklachten (LINK). Een voorbeeld van een slechte adem stemkoppeling is wanneer er te lang wordt gesproken op één adem. Hierdoor kunnen mensen het gevoel hebben ‘buiten adem’ te zijn. Aan het eind van hun adem wordt de stem gespannen en mogelijk monotoon. Om voldoende lucht binnen te krijgen tijdens het spreken volgt dan vaak een gespannen en hoorbare inademing.

Hyperventilatie

Kenmerkend voor hyperventilatie is een verkeerde ademhaling. Er is sprake van een afwijkend adempatroon waardoor de gehele ademhaling wordt ontregeld. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals duizeligheid, tintelingen of verdoofd gevoel in met name handen en voeten, ademnood, hartkloppingen, vermoeidheid, concentratieproblemen en stemmingswisselingen. Hyperventilatie kan tevens leiden tot gevoelens van angst en vermijden van plaatsen of situaties. De oorzaken van hyperventilatie zijn uiteenlopend van aard, bijvoorbeeld gewoontevorming of stress. Vaak is een verstoord adempatroon het gevolg van langdurige spanning die geen andere uitlaatklep vond. Als je gedurende lange tijd bijvoorbeeld te intensief ademhaalt, dan past het ademhalingscentrum zich daaraan aan en wordt het dus een ‘gewoonte’. Het lichaam is gewend geraakt aan een nieuwe, ongezonde balans in het ademhalingscentrum. Door stress ga je te intensief ademhalen, hierdoor ontstaat een koolzuurtekort wat de spanning in het zenuwstelsel verhoogt en hierdoor ga je nog intensiever ademhalen. Op deze manier ontstaat een vicieuze cirkel.

Behandeling
De therapie is erop gericht de cliënt inzicht te geven in eigen problematiek en de werking van het ademsysteem. Verder wordt het gewenste adempatroon aangeleerd en krijgt de cliënt handvatten hoe het nieuw geleerde toe te passen in de werkelijkheid van alle dag.