Extra informatie

We vinden het belangrijk dat er kwalitatieve zorg wordt geboden in de praktijken. Om die reden zijn we geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) – waar u zich kunt informeren over de actuele kennis en ervaring van ons als logopedisten – en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Daarnaast nemen we maandelijks deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten in Nijmegen.

 • Lidmaatschap KP
 • Lidmaatschap NVLF
 • Lidmaatschap kwaliteitskring

Bovendien blijven we op de hoogte van logopedie en al zijn ontwikkelingen door het bestuderen van vakliteratuur en het volgen van bij- en nascholingscursussen.

 • Hanencursus, ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (Pro Education, 2011)
 • Dysartrie, diagnostiek en behandeling (HAN VDO, 2011)
 • Afasie (Han VDO, 2011)
 • Oromyofunctionele therapie (MRC, 2010)
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen (HAN VDO, 2010)
 • Congress Ass, ‘Leer de signalen herkennen’ (Bohn Stafleu van Loghum, 2009)
 • Hodson en Paden, fonologische therapie (HAN VDO, 2009)
 • Denkstimulerende gespreksmethodieken (Pro Education, 2008)
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar (HU, 2009)
 • Signalering en logopedische diagnostiek van dyslexie bij kinderen en volwassenen (HU, 2008)
 • Dyslexie, logopedische behandeling (HU, 2008)
 • Anders kijken naar kinderen, sensorische integratie (HAN VDO, 2007)
 • Behandeling kinderen met dysphatische ontwikkeling, Söderbergh (SDO, 2001)
 • Marathon dyslexie opleiding (Luc Koning, Pravoo, 1997)
 • Training van sociale vaardigheden (FHV afd. Pabo, CNO, 1997)

Verder willen u ervan op de hoogte brengen dat we, door aansluiting bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in Woerden, een regeling hebben voor de behandeling van klachten van cliënten (verplicht voor elke logopedist op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). Het gaat dan om klachten over het handelen van de zorgaanbieder (of het nalaten daarvan), dat nadelige gevolgen heeft voor de cliënt. De wet schrijft voor dat klachten worden behandeld door een commissie, bestaande uit tenminste drie leden, waarvan de voorzitter niet werkzaam mag zijn bij of voor de betreffende zorgaanbieder. Door de beroepsvereniging voor logopedisten (NVLF) is zo’n klachtenregeling voor logopedie tot stand gebracht en ook is voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.